Det filmpedagogiska projektet IhmeFilmi

IhmeFilmi föddes ur den fasta övertygelsen om, att det värdefullaste skolan som institution kan erbjuda sina studerande är, att presentera världens bästa filmer för dem.

Det här är trampolinen för filmpedagogiska projekt IhmeFilmi, som förverkligas tillsammans med undervisningsministeriets ungdomsenhet. IhmeFilmi-projektets utgångspunkt och ändamål är, att bekanta högstadie- och gymnasie-eleverna med filmkonstens klassiker och kultfilmer. Projektet betonar avnjutande av en kvalitativ film som en i sig värdefull och uppbygglig händelse. Som filmsalonger fungerar såväl skolor, ungdomsgårdar som biografer runtom i landet.

Som IhmeFilmis officielle beskyddare fungerar regissör Jörn Donner.

Kirjoita viesti