Toiminta

IHMEFILMI – LAATUELOKUVIA NUORILLE!

IhmeFilmi ry:n tavoitteena on tuoda laatuelokuvien katsominen osaksi koulujen ja nuorisotilojen toimintaa. Opettajat, nuorisotyöntekijät ja aktiiviset elokuvateatterien pitäjät ovat pyörittäneet IhmeFilmi-sarjoja kymmenissä esityspaikoissa ympäri Suomen jo vuodesta 2008 alkaen.

IhmeFilmi ry tuottaa vuosittain kaksi elokuvasarjaa: IhmeFilmi -klassikkoelokuvasarjan, jossa on 6 elokuvaa sekä IhmeSuomi-sarjan, joka on suunnattu suomea 2. kielenä puhuville nuorille. Sarjassa on 5 elokuvaa.

IhmeFilmin pohjalta voi rakentaa kurssisuorituksen lukioon, ammattikouluun ja peruskoulun päättöluokkaisille.  Lisäksi se toimii vapaana elokuvakerhona, jonne kaikki alueen nuoret ovat tervetulleita.

IhmeFilmin esityssarjoja voidaan esittää kouluissa ja oppilaitoksissa, nuorisotaloissa, kerhoissa ja elokuvateattereissa paikallisen järjestäjän suunnitteleman aikataulun mukaisesti. Esityksistä ei peritä maksua.

IhmeFilmi- ja IhmeSuomi -sarjojen elokuvat toimitetaan esityspaikoille pääasiassa DVD- tai Blu-ray-kopioina. Näiden sarjojen lisäksi yhdistys on mukana rakentamassa eurooppalaista CinEd-laatuelokuvakirjastoa opetuskäyttöön. CinEd-elokuvia voi katsella Institut Francais’n verkkopalvelusta internetissä.

Oletko kiinnostunut esityssarjoistamme? Ota yhteyttä: info@ihmefilmi.fi

IHMEFILMIN SÄÄNNÖT ESITYSPAIKOILLE

IhmeFilmi-elokuvien esityspaikoilla on oltava elokuvateatterimainen katselutila, jossa on varustuksena videotykki, valkokangas ja riittävän laadukas äänentoistolaitteisto. Tyypillisiä esityspaikkoja ovat auditoriot, kulttuurimyönteiset elokuvateatterit ja esimerkiksi nuorisotilojen videonkatselutilat. Poikkeuksena IhmeSuomi-sarja, jossa koulukohtaiset ryhmäkoot voivat olla hyvinkin pieniä.

IhmeFilmin esityssarjat ovat avoimia peruskoulun yläkoulun ja toisen asteen ikäryhmän nuorille sekä mukana olevien nuorisotilojen kävijät. Esitykseen ei esitysoikeussyistä voida päästää esimerkiksi muuta kiinnostunutta yleisöä. Elokuvanäytöksistä ei saa periä maksua kävijöiltä.

Mahdollisuuksien mukaan IhmeFilmi ry voi järjestää  myös elokuva-analyysin ja nuorten omien elokuvien työpajoja asiantuntijan johdolla.

Kulut

–    Kullakin esityspaikalla on oikeus esittää elokuvia maksuttomasti.
–    IhmeFilmi
– ja IhmeSuomi-sarjojen osalta oikeus sisältää yhden esityskerran per esityspaikka.
–    CinEd-sarjan elokuvia voi esittää useamman kerran.
–    Esityspaikka huolehtii itse elokuvien palautuksen postikuluista ja mahdollisista tilavuokrista

IhmeFilmi ry

–    Kokoaa esityssarjat oppimateriaaleineen
–    Vastaa esitysoikeuksista ja esityskopioiden tuotannosta. Esitysoikeusmaksuja ei tule esityspaikkojen vastuulle. Lisänäytöksiä voidaan järjestää IhmeFilmin kanssa yhdessä niin sovittaessa.
–    Tarjoaa oppimateriaalit sähköisessä ja/tai painetussa muodossa
–    Tarjoaa julisteet ja muut tiedotusmateriaalit IhmeFilmi – klassikkoelokuvasarjaan
–    Järjestää koulutusta myös nuorten kanssa elokuvakasvatusta tekeville aikuisille seminaarien ja muiden tapahtumien muodossa
–    Tähtää elokuvakasvatuksen pitkäjänteiseen kehitystyöhön

Esityspaikka

–    Pitää huolen, että osallistuminen on yleisölle maksutonta
–    Sitoutuu järjestämään sovitut esitykset
–    Ottaa yhteyttä IhmeFilmin toimistoon, jos haluaa järjestää lisäesityksiä
–    Raportoi esityskauden päätteeksi kävijämäärät IhmeFilmi ry:lle
–    Palauttaa elokuvakopiot katselun jälkeen IhmeFilmi ry:n ilmoittamaan osoitteeseen
–    Esityspaikan yhteyshenkilö(t) koordinoi(vat) paikallista yhteistyötä
–    Hoitaa rahti- ja tiedotusliikenteen yhdessä IhmeFilmin toimiston kanssa

MUUTA

IhmeFilmin kotisivun foorumeilla voidaan käydä blogimaista keskustelua ja vaihtaa elokuvakokemuksia. Suosittelemme oppilaita kertomaan jakamaan ajatuksia kunkin elokuvan omalla sivulla (esim. Frankenstein-elokuvan blogi)

Jokaisella esityspaikalla pitää olla nimettynä vähintään yksi yhteyshenkilö, jonka kanssa IhmeFilmi ry hoitaa näytöksiin liittyvän rahti- ja tiedotusliikenteen.

IhmeFilmi ry järjestää koulutusta IhmeFilmi-verkoston opettajille, nuorisotyöntekijöille, elokuvateatterien vetäjille ja muille verkoston henkilöille. Vuosittain järjestettävä seminaari on johdatus vuoden esityssarjaan ja samalla kohtauspaikka IhmeFilmin vetäjille ympäri Suomen.

Tiedustelut:
info@ihmefilmi.fi

IHMEFILMIN TOIMINTAA TUKEVAT

Helsingin kaupunki
Luova Eurooppa /media
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Taiteen edistämiskeskus

Print

Kirjoita viesti