Luova luokka -mediakasvatusseminaari Oulussa 16.11.2017

IhmeFilmi on mukana Oulussa 16.11. järjestettävässä Luova luokka -mediakasvatusseminaarissa.

IhmeFilmi tuo seminaariin elokuvakasvatuksen työpajan, jossa katsotaan ja kannustetaan lähestymään elokuvia vapaasti ja notkeasti – niin taiteena kuin osana audiovisuaalista kulttuuria.

Elokuvia on tärkeää pyrkiä ymmärtämään monesta näkökulmasta: analyysin perusväline on kuvailu, mutta sen lisäksi on kyettävä valikoimaan yksittäisiä kuvia, ryhmittelemään niitä, vertailemaan niitä, haastamaan niitä, luomaan yhteyksiä eri kerronnan muotojen ja elokuvien välille.

Millä tavoin esimerkiksi Frankensteinin hirviö, Mehiläispesän henki, Saksikäsi Edvard ja Pan´s Labyrinth ovat kaikki osa samaa jatkumoa?

Tavoitteena on saada kuvista vakaa ote, käsittää niitä. Elokuva on erityisen arvokas taiteenlaji, kun pyritään kehittämään ja vahvistamaan uusien sukupolvien medialukutaitoa.

Seminaarin ohjelman ja ilmoittautumislomakkeen löydät täältä:
https://www.kulttuurivalve.fi/sivu/fi/kulttuurikasvatus/muut_seminaarit_ja_koulutukset/luova_luokka/

Yhteistyössä: CinEd http://event.institutfrancais.com/cined/fi/