CinEd – eurooppalaista laatuelokuvaa ja uusia välineitä elokuvakasvatukseen

IhmeVideot

IhmeFilmi on syksyllä 2016 liittynyt mukaan elokuvakasvatushanke CinEd:iin.
CinEd on Ranskan kulttuurikeskusten koordinoima, eurooppalainen elokuvakasvatushanke, joka tutustuttaa 6-19 -vuotiaita lapsia ja nuoria eurooppalaisen elokuvan rikkauteen. CinEd:in kautta saamme Suomeen vuosittain kasvavan valikoiman eurooppalaisia laatuelokuvia. Samalla lisäämme myös kotimaisen elokuvan tunnettavuutta tuomalla valikoimaan suomalaisia elokuvia.

Lukuvuonna 2016-2017 hankkeessa on mukana 10 elokuvakasvatustoimijaa kahdeksasta eri maasta. Mukana Suomen lisäksi ovat Italia, Espanja, Portugali, Ranska, Romania, Bulgaria ja Tsekki. Hanketta rahoittavat partnerimaat ja Creative Europe/ Media Programme/ audience development -ohjelma. Suomessa hanketta tukevat myös Opetus ja kulttuuriministeriö, sekä Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK.

CinEd tarjoaa kokoelman eri kielille tekstitettyjä eurooppalaisia elokuvia, niihin laaditut oppimateriaalit ja ilmaisia koulutuksia, joita maakohtaiset CinEd-koordinaattorit järjestävät kotimaissaan.

Eurooppalaisten elokuvien kautta CinEd pyrkii kehittämään nuorten katsojien kykyä katsoa elokuvaa taiteena ja tarjoaa mahdollisuuden tutustua laadukkaisiin, eri kulttuureista ja kielialueilta tuleviin elokuviin. Samalla hanke kehittää nuorten kykyä kriittiseen analyysiin ja lisää tietoa elokuvan kielestä ja tekniikoista.

CinEd-elokuvia katsellaan parhaillaan jo osana IhmeFilmin klassikkoelokuva-sarjaa. Jatkossa CinEd-elokuvia tullaan myös näkemään erillisissä 2-3 -elokuvan sarjoissa. CinEd:in erityinen elokuvakasvatuksellinen lähestymistapa kutsuu luomaan yhteyksiä elokuvien välille ja soveltuu hienosti myös uuden opetussuunnitelman päämääriin, kuten ilmiöoppimseen ja oppiaineiden rajoja ylittävien kokonaisuuksien käsittelyyn.

Kaipaatko lisää tietoa tai haluatko CinEd-esityspaikaksi?
Ota yhteyttä: info@ihmefilmi.fi

www.cined.eu

Kommentointi on suljettu.